Welcome to Certificaten Page

Certificaten

Certificaten

VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en is ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde wijze te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheerssysteem. Dit certificatiesysteem dat voorkomt uit de petrochemische industrie, is begin 1994 onder de Raad van Accreditatie gebracht en vervolgens aanvaard als uniform systeem. Sindsdien wordt het systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld. Het geeft hun de zekerheid dat milieu, veiligheids- en gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Eind 2008 is er een nieuwe publicatie verschenen: de VCA 2008/05.

ISO logo van de moosdijkvca logo van de moosdijk

Voor welke bedrijven is VCA van belang

Een VCA-Certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, zoals werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen.
Voorbeeld:

 

VCA**

Naast de onder VCA* genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. Deze goedkeuring is nodig voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Om het VCA**-certificaat te behalen, dienen alle VCA-mustvragen positief beantwoord te worden en dient minimaal 50%2525 van de aanvullende vragen volledig zijn geïmplementeerd. Tevens dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

 

Waarom een VCA-certificaat

Vanuit o.a. de Arbo-wet worden bedrijven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verplichtingen opgelegd. Nederlandse organisaties nemen dit over en stellen het VCA-certificaat verplicht aan hun dienstverleners. Aannemers en dienstve

JCA van de Moosdijk Dak- en Kluswerken

Schouwenlaan 42
5628 JB Eindhoven

info@vandemoosdijkdakwerken.nl
06-52044572

KVK Nummer: 17279558
BTW Nummer: NL141752580B01