Welcome to Garantie Page

Garantie

Garantie

Onderhoudsvoorschriften dakbedekkingen

De duurzaamheid van de door ons aangebrachte dakbedekkingsystemen variëren van 20 tot 50 jaar. De levensduur van het dak is wel afhankelijk van het onderhoud dat ieder jaar gepleegd wordt. Een duurzaam dak is niet alleen afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering. Ook het gebruik en beheer zijn van essentieel belang voor het blijvende behoud van de waterdichte functie.

Een plat dak ligt vaak niet in het zicht en de kans dat er slecht naar wordt omgekeken is reëel aanwezig. Daardoor kunnen er voor de eigenaren en gebruikers van de onderliggende ruimtes nare situaties en gevolgschades ontstaan.Wij adviseren U een onderhoudscontract met ons af te sluiten, zodat wij deze zorg uit handen kunnen nemen en uw investering ten optimale kan renderen.

 

Verplichting opdrachtgever/eigenaar

De objecteigenaar is gedurende de garantietermijn gehouden, met enige regelmaat, de dakbedekking te inspecteren en tevens goed onderhoud te plegen aan het dakvlak (of dakvlakken). Indien de objecteigenaar hier vanaf ziet zal een onafhankelijk instituut of een door Vebidak/BDA erkende dakdekker de inspectie moeten uitvoeren. De inspectierapporten dienen op aanvraag ter inzake overhandigd te worden aan v/d Moosdijk Dakwerken. Tijdens het jaarlijks onderhoud moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd;

– Zuiveren dakoppervlakken van voorwerpen, flessen, stenen, mos, enz.

– Onderzoek van de dakhuid en de naadverbindingen van de dakbanen op dichtheid, eventueel voorkomende niet dichte plaatsen worden onmiddellijk bijgewerkt.

– Onderzoek van de randaansluitingen, expansievoegen, afsluitprofielen, aansluitingen van afvoeren, lichtkoepels, schoorstenen en doorvoeren op dichtheid. Eventueel voorkomende niet dichte plaatsen worden onmiddellijk bijgewerkt.

– Reinigen van de dakafvoeren respectievelijk dakgoten.

– Onderzoek van het dakoppervlak op mechanische beschadigingen, chemische vervuilingen, scheuren door verzakken en overige bijzondere veranderingen.

Eventuele ondichtheden, beschadigingen en gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld en worden gemeld aan v/d Moosdijk Dakwerken.

Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt indien onderhoudswerkzaamheden niet, niet juist of niet tijdig zijn uitgevoerd.

JCA van de Moosdijk Dak- en Kluswerken

Schouwenlaan 42
5628 JB Eindhoven

info@vandemoosdijkdakwerken.nl
06-52044572

KVK Nummer: 17279558
BTW Nummer: NL141752580B01